5
Dodane przez Proboszcz dnia

Decyzją władz państwowych podczas zgromadzeń religijnych (nie licząc służby liturgicznej), w kościele może przebywać nie więcej niż 5 osób. W związku z powyższym DO UDZIAŁU WE MSZACH ŚW. W NIEDZIELĘ I DNI POWSZEDNIE ZAPRASZAM TE OSOBY Z RODZIN, KTÓRE ZAMÓWIŁY MSZĘ ŚWIĘTĄ NA DANY DZIEŃ. Nadal ważnie uczestniczymy we mszach św. transmitowanych przez środki masowego przekazu w czasie rzeczywistym.
W tym roku zostają odwołane tzw. spowiedzi dekanalne. Księża nie będą jeździć po parafiach i spowiadać. Każdy ksiądz będzie spowiadał w parafii, w której jest duszpasterzem. Dlatego też odpowiednio wcześniej zatroszczmy się o to by święta przeżywać w stanie łaski uświęcającej.